Gratis levering al vanaf 4 maskersTerugbetalingsbeleid

Herroepingsrecht

U kunt uw contractverklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) of - indien de goederen voor de deadline zijn - door het retourneren van de goederen herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke kennisgeving, maar niet vóór de ontvangst van de goederen door de ontvanger (bij terugkerende leveringen van soortgelijke goederen niet vóór de ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet voordat we hebben voldaan aan onze informatieplicht volgens artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB, maar niet voordat we hebben voldaan aan onze plichten volgens § 312e lid 1 zin 1 BGB in combinatie met artikel 246 § 3 EGBGB.

De tijdige verzending van de herroeping of de goederen is voldoende om de herroepingstermijn in acht te nemen.

De herroeping moet worden gestuurd naar

Bij voorkeur per e-mailan:

support@everbasics.de

Of als een brief aan:
Design & Development GmbH Textile Consult Mayerbacherstr. 32, 85737 Ismaning, Duitsland

Of per fax aan:
+49 (0)89/931134

Gevolgen van de terugtrekking

In het geval van een effectieve herroeping moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden teruggegeven en eventuele voordelen (bijv. rente) worden afgestaan. Als u de ontvangen diensten niet of slechts gedeeltelijk kunt retourneren, of alleen in verslechterde toestand, kan het zijn dat u een vergoeding moet betalen. Dit geldt niet voor het afgeven van goederen als de verslechtering van de goederen uitsluitend te wijten is aan de controle ervan - zoals dat voor u in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Bovendien kunt u de verplichting tot het betalen van een vergoeding voor een eventuele verslechtering van de goederen, veroorzaakt door het beoogde gebruik van de goederen, vermijden door de goederen niet te gebruiken alsof ze uw eigendom zijn en door zich te onthouden van alles wat de waarde ervan zou kunnen schaden.

Artikelen die per pakketpost kunnen worden verzonden, worden op ons risico geretourneerd. U moet de kosten van de retourzending dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en als de prijs van de terug te zenden goederen niet hoger is dan 40 euro, of als u, in het geval van een hogere prijs van de goederen, de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling nog niet heeft geleverd op het moment van de herroeping. Anders is de retourzending voor u gratis. Goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, worden bij u opgehaald. Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of de goederen, voor ons met de ontvangst ervan.

Voorbeeld herroepingsformulier

- Ik/wij (*) trek hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen in (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal €0,00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods

x

Dutch
NL